Andlig Livscoaching

Andlig Livscoaching 

Andlig Livscoaching vilar stadigt på de två premisserna att Allt är Ett, och att Universum för alltid är för var och en av oss.

Som Andlig Livscoach är det min djupa, glädje och förmån att få vandra med, och vägleda människor från stora delar av världen längs Vägen till Frihet, den frihet som finns inneboende inom var och en av oss.

Friheten att låta ljus, glädje, kärlek, frid, harmoni och överflöd strömma in i våra liv.

Friheten att låta oss själva få komma till allt större och vackrare uttryck för den och det vi är.

Friheten att låta allt det goda vi önskar och mer att flöda in i våra liv med ständigt ökande lätthet.

Allt detta helt oberoende av våra yttre omständigheter och upplevelser.

Andlig livscoaching handlar i första hand inte om att försöka manipulera och förändra våra yttre omständigheter för att de ska bli som vi önskar, utan det handlar mer om att vi förändrar vårt sätt att se på oss själva och på livet.

Eftersom allt i våra liv är en direkt reflektion av vårt inre, när vi börjar göra detta inre förändringsjobb, kommer våra yttre omständigheter att börja förändras.

Att bistå och tjäna detta inre förändringsarbete är min främsta uppgift som andlig livscoach.

 Vem är Andlig Livscoaching för?

Andlig Livscoaching är för dig som:
– vill uppleva mer ljus, kärlek, frid, harmoni och överflöd i ditt liv.
– vill frigöra dig från en känsla av att inte vara tillräcklig 
– vill frigöra dig från stress, rädsla, oro och tvivel
– vill navigera genom livets utmaningar
– vill förändra ditt sätt att se på dig själv och Livet
– vill förändra något område i ditt liv.
– önskar fördjupa din kunskap om Universums andliga lagar 
– har en önskan om att se din dröm eller vision manifestera sig

Alla sessioner är ca 60 minuter långa och sker via Zoom där vi möts i ett kärleksfullt och läkande rum.

Coachning omfattas av friskvårdsbidrag för dig som har det.

Jag ser väldigt mycket fram emot att få möta dig i ett första kostnadsfritt och förbehållslöst Utforskande Samtal.

 Kostnadsfritt Utforskande Samtal 

Det första steget är att vi möts i ett kostnadsfritt och förbehållslöst Utforskande Samtal.

Syftet med detta samtal är dels att vi båda ska få möjlighet att känna efter om vi passar tillsammans, om det finns en grund för samarbete. 

Och dels handlar samtalet om att utforska hur jag kan stå till din tjänst på högsta och bästa sätt.

Samtalet tar ca 30 minuter och sker via Zoom. Du kan enkelt boka vårt kostnadsfria samtal genom att klicka på knappen nedan.

Jag ser fram emot att möta dig där.

exploration call
Open chat
How may be of service to you today?
Blessings 💜
Drop me a line and let me know how I may be of service to you today.