Om Daniel

Hej och Välkommen… 

Jag heter Daniel Roquéo och jag är en Andlig Livscoach och Nia® instruktör.

Jag har vandrat längs, vad jag kallar för, Vägen till Frihet under många år nu och har sedan 2017 guidat och väglett individer och företag runt om i världen längs denna magiska väg.

Det är i sanning min allra djupaste passion och glädje att få vara en lärare och en vägledare, och jag älskar att ha fått privilegiet och äran att dagligen få röra, beröra, inspirera och stärka människor att vandra längs Vägen till Frihet.

Att vandra längs denna fantasiska väg har, och fortsätter att bokstavligen transformera mig och mitt liv till den grad att jag ibland blir medveten om att jag inte känner igen mig själv från den jag inte allt för länge sedan brukade vara.

I takt med att jag hela tiden låter mig själv komma till allt större och vackrare uttryck för vem jag är, bokstavligen flödar mer och mer av livets god in i mitt liv. Oberoende av mina yttre omständigheter.

Hela tiden med en allt större enkelhet än jag någonsin kunnat föreställa mig.

För allt detta är jag djupt och enormt tacksam.

Det är i sanning en gåva och ett privilegium att få vandra här, längs Vägen till Frihet.

Mitt Livs Högsta Intentioner 

Att ha en intention i livet är att ge oss själva och våra liv en tydlig och medveten färdriktning.

För mig och mitt liv har jag tre Högsta Intentioner. En Högsta Intention är som namnet antyder en övergripande intention, en intention som omfamnar och inkluderar allt annat.

Den första av mina tre Högsta Intentioner är: att vakna upp till vad och vem jag är

För mig betyder det att hela tiden få en djupare försåelse och insikt i vad och vem jag är som den andliga varelse jag, och vi alla är. 

Denna intention är den högsta och mest övergripande av mina tre Högsta Intentioner.

Den andra av mina tre Högsta Intentioner är för mig att hela tiden tillåta större och vackrare uttryck för detta vad och vem jag är att träda fram.

Det beytder att jag vigt mitt liv till att växa, utvecklas och att expandera, så att nya versioner av vad och vem jag är hela tiden växer fram.

supreme intention 3

Den sista av mina Högsta Intentioner är att tillåta mig själv att vara en större lärare och vägledare än jag någonsin kunnat föreställa mig.

Vad det betyder är att jag vigt mitt liv till att låta Livet vägleda mig i hur jag kan tjäna mina klienter och medmänniskor på högsta och bästa sättet.

Supreme intention 1
Open chat
How may be of service to you today?
Blessings 💜
Drop me a line and let me know how I may be of service to you today.