Om Vägen till Frihet

Vägen till Frihet

Vägen till Frihet handlar om att vi hela tiden låter vårt medvetande expandera och vår vibration att höjas.

Det handlar om att vi hela tiden fördjupar vår förståelse och medvetenhet om Universums sanna natur och principer

Det handlar om att vi hela tiden fördjupar vår insikt om att vi, som de unika och perfekta andliga varelser vi är, aldrig saknar något, utan alltid har allt det vi behöver för att kunna ta nästa steg i vårt växande, vår expansion, och vår utveckling. Så att vi hela tiden kan låta nya större och vackrare uttryck för de vi är att träda fram.

Det handlar om att vi hela tiden lär oss att frigöra oss från egots strukturer och mönster som kanske får oss att tro att vi inte är tillräckligt och att vi inte har tillräckligt, eller som ger upphov till rädsla, oro, och tvivel över vår egna förmåga eller framtiden.

Att vandra längs Vägen till Frihet handlar om att hela tiden släppa taget om, och frigöra oss från det som håller oss tillbaka, det som hindrar oss från att låta vårt inre ljus lysa allt klarare och starkare; tankeformer, uppfattningar, åsikter och tyckanden om vad som borde eller inte borde vara.

Så att kärlek, frid, glädje, harmoni och överflöd för alltid må flöda in i våra liv, i en ständigt ökande grad och med en allt ökande lätthet. Helt oberoende av våra yttre omständigheter och upplevlser.

Det är den vackra och magiska gåva vi får av att vandra längs Vägen till Frihet och av att göra det inre jobb som krävs av oss.

Det är i sanning en vacker och magisk väg att vandra, och jag är djupt tacksam över att få vandra den. 

Jag är även tacksam över att du sagt Ja till att vandra den här vägen och din villighet att göra jobbet som krävs.

Om det känns rätt för dig möter jag dig gärna i ett kostnadsfritt Utforskande Samtal där vi får möjlighet att utforska om det finns en grund för oss att vandra tillsammans längs Vägen till Frihet.

Med Ljus & Kärlek 
Daniel

Open chat
How may be of service to you today?
Blessings 💜
Drop me a line and let me know how I may be of service to you today.